Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 15. Türkoloji Semineri

      Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde her 15 günde bir Çarşamba günleri yapılan “Türkoloji Seminerleri”nin on beşincisi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İlknur AY tarafından 06.12.2017 Çarşamba günü Dekanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

 ay2

      Toplatıya Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL, bölüm öğretim üye ve elemanları ile yüksek lisans öğrencileri katıldı. Seminerde bir anlatıda dizi-dizim ilişkisinin, metnin estetik oluşumundaki yeri ve önemi üzerinde duruldu. Bu noktada da  Metin HAKVERDİOĞLU’nun “Gül Kokulu Mevlânâ-Şirvânî” adlı romanı yapısalcı yaklaşımla ele alınarak birtakım değerlendirmelerde bulunuldu.

 ay1

      Seminerde roman  biçimsel özellikleri açısından değerlendirilirken aynı zamanda bu şekilde roman yazmanın incelikleri de ortaya konulmuş oldu. Yine, bir romanda biçimsel yapı ve içerik kaynaşmasının nasıl gerçekleştiği de göz önüne serildi.