Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 12. Türkoloji Semineri

       Fakültemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün her 15 günde bir Çarşamba günleri geleneksel hâle getirdiği “Türkoloji seminerlerinin” on ikincisi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi Irmak KAÇAR tarafından 25 Ekim 2017 Çarşamba günü Dekanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

12.clşty

       Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL, bölüm öğretim üye ve elemanları ile yüksek lisans öğrencilerinin katıldığı seminerde Arş. Gör. Irmak KAÇAR makale olarak hazırladığı “Kur’ân-ı Kerîm’deki Vakflar Konusunda Yazılmış Çağatayca Bir Risâle : Celâleddîn Otrarî’nin Vukûfu’l-Kur’ân’ı” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

       Konuşmasında İslam medeniyetindeki birçok milletin başta tercüme faliyetleri olmak üzere Kur’an’ın okunması, yazımı, hattı, toplanması, dil ve üslûbu, tertibi, çoğaltılması, kırâati, âyet ve sûrelerin birbiriyle ilgisi gibi konularda çeşitli eserler yazmış olduklarına vurgu yapan Irmak KAÇAR, çalışmasının konusunu oluşturan 6 varaklık “Kitabu’l-Vukuf” isimli Çağatayca eserde de Kur’ân-ı Kerîm’in doğru okunması açısından önemli bir yeri olan “vakf ve ibtidâ” meselelerinin ayrıntılı olarak ele alındığını belirtti. Sunumunda öncelikle “vakf ve ibtidâ” meselesi hakkında bilgi veren ve ardından da Çağatayca yazılmış olan “Kitabu’l-Vukuf”un muhtevası ve dil özellikleri açısından özelliklerini anlatan Irmak Kaçar, 15. Yüzyıl Çağatay Türkçesi özelliklerini gösteren eserin yazarı Celaleddîn Otrarî hakkındaki bilgileri aktardıktan sonra eserin yazma nüshasının görüntülerini paylaşarak sunumunu bitirdi.

12.çlty

        Verimli geçen seminer iyi dilek ve temennilerle sona erdi. Türkoloji seminerlerinin on üçüncüsü 08 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 12.45’te gerçekleştirilecektir.