Akademik Personel

Ad Soyad : Kemal POLAT
Fakülte : Fen Edebiyat Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : TARİH
Ünvanı : Prof.Dr.
E-Posta : kemal.polat@amasya.edu.tr
Dahili : 4632
Oda No :

 

KİŞİSEL BİLGİLER

Adres

: Akbilek Mah. Hakimiyet cad. No:4/3 PK: 05100 Merkez/AMASYA

Tel

: 0 (358) 211 50 11 - 12

Faks  

: 0 (358) 218 01 04

E-mail

: kemal.polat@amasya.edu.tr

Medeni hali

: EVLİ

Doğum tarihi

: 19.06.1973

Doğum yeri

: Olur/ERZURUM

 

EĞİTİM

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Lisans

İlahiyat Fakültesi

Ankara Üniversitesi

1994

Y. Lisans

Felsefe ve Din Bilimleri Dinler Tarihi

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  

1998

Doktora

Felsefe ve Din Bilimleri Dinler Tarihi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  

2003

 

AKADEMİK UNVANLAR

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Arş. Gör.

Atatürk Üniv. İlahiyat Fakültesi     

1997 - 2003

Yrd. Doç. Dr.

Atatürk Üniv. İlahiyat Fakültesi     

2003 - 2009

Doç. Dr.

Atatürk Üniv. İlahiyat Fakültesi

2009 - 2014

Prof. Dr.

Atatürk Üniv. İlahiyat Fakültesi

2014 - 2016

Prof. Dr.

Amasya Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi

2016-

 

 

İDARİ GÖREVLER

Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yurt Müdürlüğü                    1999-2001
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı   2010-216
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü  2009-2016
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğü   2009-2016
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Mevlana Kurum Koordinatörlüğü  2014-2015
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcılığı   2015-2016
Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcılığı  2016-

 

 

 YABANCI DİL

ÜDS (İngilizce) :70;     Arapça ve Rusça Orta Derece

UZMANLIK ALANLARI

Tarih, Dinler Tarihi, Karşılaştırmalı Dinler Tarihi, Din Fenomenolojisi, Yeni Dini Hareketler, Misyonerlik Faaliyetleri, Halk İnanışları

 

MAKALELER

 

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

A1. Polat, Kemal, “Socio-Cultural Life of Gypsies in Southern Kyrgyzstan”-İngilizce- (Güney Kırgızistan Çingeneleri’nin Sosyo-Kültürel Hayatı) The Social Science Journal, Editor Prof. Dr. David A. Freeman, Department of Political Science,   Washburn University, Topeka, Kansas 66621, USA, Sayı: 42 (2005), ss. 469–478, Ali Rafet Özkan ile birlikte (SSCI Yayını).

A2. Polat, Kemal,, “Hıristiyanlık Cana İslam’da Kutuluu Tüşünügü”, -Kırgızca-(Hıristiyanlık ve İslam’da Kurtuluş Anlayışı) Teologiya Fakültetinin İlimiy Jurnalı- İlahiyat Fakültesi İlmî Dergisi, Sayı: 2, ss. 62-69, Oş (2001).

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler:

Basılan Bildiriler:
B1. Polat, Kemal, “Kırgızistan’da Cana Türkiya’da At Koyuuga Baylanışkan Urp-Adattar Cana İşenimder”,-Kırgızca- (Kırgizistan ve Türkiye’de Ad Koyma ile ilgili Gelenek ve İnanışlar) Pasvyaşaetsiya 50 letiyu Oşgu i 60-letiyu Akademika B.M. Murzubraimova,Savramenniye Problemı Hımıh i Hımiçeskoy Tehnologii.Aktualnıye Vaprosı, estestvennıh i Gumatirenıh Nauk(Tirudı Mecdunarodnoy Nauçnoy Konferentsiya, 4-5 Yanvara 2001, g. Oş, Oşgu), ss. 96-101, Oş (2001).

B2. Polat, Kemal, “Kırgız Elinde Bala Törölördö Casaluuçu Irım Cırımdar”, -Kırgızca- (Kırgız Toplumunda Doğum Öncesi Halk İnançları) Narınskiy Gasudarstvenniy Universitet, MATERİALI  2-Nauçno-Praktiseskoy Konferentsii “Problemı Abrazavaniya i Nauki” 10-Letiyu Kırgızkoy Respubliki i 5- Letiyu Abrazavaniya Narınskogo Universiteta, Çastı Sektsii “Filosofiya, İstoriya” “Prava”, “Ekonumika” (11–12 Maya 2001 g.), ss. 53-57, Narın (2001)

B3.  Polat, Kemal, “Alamdarga Meerimdüü Az. Muhammed”, -Kırgızca- (Alemlere Rahmet Hz. Muhammed), İslam Cana Tınçtık, (Az. Muhammedin tuulgan kününö arnalıp uyuşturulgan Kuttu Cumalıktagı ilimiy konferentsiyanın materialdarı), 24.04–02.05.2000), s. 17–21, Oş (2000).

B4. Polat, Kemal, “Orta Asya’da Dağ Kültü ve Kırgızistan-Oş Süleyman Dağı”, I. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, Ed. Oktay Belli, İstanbul 2007, ss. 578-588. (Sempozyum, 7–11 Eylül 2005 tarihlerinde Doğubayazit’te, Ağrı Valiliği, Doğubayazit Kaymakamlığı, İstanbul Üniversitesi Avrasya Arkeoloji Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi ve Çakül Vakfı işbirliği ile yapılmıştır.)

B5.  Polat, Kemal, “Kırgız Kültürü ve Dini Hayatında Yer-Su İnancının İzleri”, Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu 25-27 Nisan 2007 (Erzurum).  Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu Bildirileri Adlı kitapta Yayımlanması kabul edilmiştir.

B6. Polat, Kemal, “Kırgız Halk Dindarlığında Dua Fenomeni” Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyet’e Katkıları Sempozyumu, 31 Mayıs-01 Haziran 2007 Bildiriler, Isparta 2007, ss. 427-439.

B7. Polat, Kemal, “Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’de ‘Ayak Bağı Kesme’ Âdeti”, 8.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı İstanbul 2011. s. 833-841.

B8. Polat, Kemal, “Kırgızlarda Halk Dindarlığı Ve Bazı Kırgız Geleneklerinde Dinsel Motifler”  Küreselleşme ve Türk Dünyası, III. Türk Dünyası Sosyologlar Birliği Kurultayı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türk Uygarlığı Araştırma Merkezi , 21–24 Eylül 2010,Bişkek.

B9. Polat, Kemal, “Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’de ‘Ayak Bağı Kesme’ Âdeti”, 8. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Bildiriler Kitabı, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı İstanbul 2011. s. 833-841.

B10. Polat, Kemal, “Azerbaycan’da Yahudilik ve Dağ Yahudileri”, Bütün Yönleriyle Yahudilik Dinler Tarihi Araştırmaları VIII, Türkiye Dinler Tarihi Derneği Yayınları (Uluslararası Sempozyum, 18-19 Şubat 2012) Ankara 2012. s. 149-165.

B11. Polat, Kemal, “Kırgızlarda Ramazan ve Bayram Etkinlikleri”, Uluslararası Ramazan Sempozyumu Ramazan ve Oruç, 13-15 Temmuz 2012, Ümraniye Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul 2015, ss. 449-467.

B12. Polat, Kemal, “Kırgız Türklerinde Vatan Algısı ve İlgili İnanışlar”, Kafkasya Üniversiteler Birliği Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 25-27 Eylül 2013, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yayınları, Ağrı 2014, ss. 290-298.

B13. Polat, Kemal, “Türkiye Kırgızistan İlişkilerinde Ortak Kültürel Değerlerin Rolü”, Uluslararası Dünden Bugüne Türkiye-Kırgızistan İlişkileri Sempozyumu Bildiri Kitabı (22-24 Mayıs 2015) Kastamonu 2016, ss.142-153.

B14. Polat, Kemal, “Türk Dünyasında Vatan Algısı Ve İlgili İnanışlar”, Uluslararası Türk Dünyası’nda İlmî Araştırmalar Sempozyumu (29-31 MAYIS 2015), ss.292-299.

B15. Polat, Kemal, “Amasya’da Geleneksel Türk Dini İnanışlarının İzleri”, Uluslararası Amasya Sempozyumu (tarih-Dil-Kültür-Edebiyat4-7 Ekim 2017) Bildiriler Kitabı 1. Cilt (Tarih), Amasya 2017, ss. 503-523.

C. Yazılan Ulusal/Uluslararası  Kitaplar Veya Kitaplarda Bölümler :

C1. Polat, Kemal, “Kırgız Türkleri’nin Günlük Hayatında Gelenekler ve Halk İnanışları”, Türkler, c.19, Ed. Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca, Yeni Türkiye Yayınları, ss. 551–560, Ankara (2002).

C2.Polat, Kemal, “Kırgız Türkleri’nin Günlük Hayatında Gelenekler ve Halk İnanışları”, Türkler, c.19, Ed. Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca, Yeni Türkiye Yayınları, ss. 551–560, Ankara (2002).

C4. Polat, Kemal,  Müslümanların Diğer Din Mensuplarıyla İlişkilerinde Temel Yaklaşımlar (Sempozyum: 16–17 Kasım 2003 Ankara), Dinler Tarihi Araştırmaları-IV, Müslümanlar ve Diğer Din Mensupları, Dinler Tarihi Derneği Yayınları, Ankara 2004,  Müzakere, ss. 93–96.

C5. Polat, Kemal, “Kırgız Türklerinde Hediyeleşme”, Kültür Tarihimizde Çeyiz, Ed. Emine Gürsoy Naskali, Aylin Koç, Picus Yayıncılık, İstanbul 2007, ss. 191-213.

C6.Polat, Kemal, ”Orta Asya Ve Anadolu’da Ayak Bağı Kesme”, Prof Dr. Harun Güngör Aramağanı, Haz. Mustafa Argunşah, Mustafa Ünal, Kesit Yayınları, Kayseri 2010, s. 311-321.

C7. Polat, Kemal, "Türk Kültüründe Vefa", Prof Dr  Abdurrahman Küçük e Armağan, Berikan Yayınları, Ankara 2016, ss. 687-717.

C8. Polat, Kemal, “Kutsal Nesnelerle İlgili halk İnanışları”, Halk İnanışları El Kitabı, Ed. Durmuş Arık, Ahmet Hikmet Eroğlu, Grafiker Yayınevi, Ankara 2017, ss. 102-131.

C9. Polat, Kemal, “Modern Çağda Yaşayan Hurafeler”, Halk İnanışları El Kitabı, Ed. Durmuş Arık, Ahmet Hikmet Eroğlu, Grafiker Yayınevi, Ankara 2017, ss. 442-467.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

D1. Polat, Kemal, “Kırgızistan’da Dinî Günler ve Bayramlar”, Dinî Araştırmalar, Cilt: 5, Sayı: 14, ss.169-182, Ankara (2002).

D2. Polat, Kemal, “Lût Kıssasına Kitab-ı Mukaddes ve Kur’ân Perspektifinden Karşılaştırmalı
Bir Yaklaşım”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 5; Sayı: 24, ss. 67–182, Erzurum (2006).

D3. Polat, Kemal,  “Hıristiyan Kurtuluş Öğretisinde İsa Vasıtasıyla Kurtuluş” EKEV Akademi Dergisi, Yıl:10, Sayı: 27, (Bahar 2006), ss. 183-206.

D4. Polat, Kemal,  “Misyonerlerin Kırgızistan’da Dağıttığı Bazı Kitapların Şekil ve Muhteva Açısından Değerlendirilmesi”,  Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 33, Erzurum (2007), ss. 293-312.

D5. Fıtzgerald, Mıchael L., “Katolik Kilisesi İlmihali’nde Diğer Dinler”, Çev: Kemal POLAT, Dinî Araştırmalar, Eylül –Aralık 2007, Cilt:10, Sayı: 29, ss. 269-283.

D6. Polat, Kemal,  “İslamî Perspektiften Hıristiyanların Müslümanlara ‘Daha Yakın’ Olması   Meselesi”EKEV Akademi Dergisi, Yıl:12, Sayı: 34, (Kış 2008), s. 73-92.

D7. Polat, Kemal,”Orta Asya Ve Anadolu’da Ayak Bağı Kesme”, Prof Dr. Harun Güngör Aramağanı, Haz. Mustafa Argunşah, Mustafa Ünal, Kesit Yayınları, Kayseri 2010, s. 311-321.

D8. Polat, Kemal, “Millî Bütünlüğümüzün Kaynakları: Türkistan’dan Anadolu’ya Gelenek ve İnanışlarımız”, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı:53, Yıl:9, Temmuz-Ağustos 2013, ss. 1056-1068.

D9. Polat, Kemal, “Kırgız Türklerinde Halk Dindarlığı ve Bazı Kırgız Geleneklerinde Dinî Motifler”, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı:54, Yıl:9, Eylül-Ekim 2013, ss. 1727-1736.

D10. Polat, Kemal, Koç, Bozkurt, “Orta Asya’da Yaşayan Müslümanların Diğer Dinlere Bakışı”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi (TEKE), Sayı: 2/4 2013 ss, 300-334

D11.Polat, Kemal, “Kırgızlarda Ramazan Ve Bayram Etkinlikleri”, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 1/1-2015, ss. 25-48.

D12. Polat, Kemal, “Sovyet Öncesi ve Günümüzde Kırgızistan’da Dinî Durum”, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı:96, Yıl:23, Temmuz-Ağustos 2017, İslam Dünyası Özel Sayısı II, ss. 409-423.

ULUSAL SEMPZYUM BİLDİRİLERİ

1. Özkan, A. R - Polat, Kemal,  “Erzurum, Erzincan, Kars ve Iğdır Yöresinde Misyonerlik”, Dinler Tarihçileri Gözüyle Türkiye’de Misyonerlik (Sempozyum 01–02 Ekim 2005 Ankara), Dinler Tarihi Araştırmaları-V, Türkiye Dinler Tarihi Derneği Yayınları, Ankara 2005, ss.113–119.

2. Polat, Kemal,  “Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Marifetnâme’sinde Allah İnancı”, Türk İslam Düşünce Tarihinde Erzurum Sempozyumu, 26-28 Haziran 2006, Bildiriler, c. II, (Erzurum 2007), ss. 151-164.

3. Polat, Kemal, “İslâm’ın İnançta Adalet Düsturu ve Alvarlı Efe’nin Şiirlerinde Tevhid İnancı”, Uluslararası Hâce Muhammed Lutfî (Alvarlı Efe) Sempozyumu (25-26 Nisan) – Bildiriler, Erzurum 2013, ss. 239-249.

4. Polat, Kemal, “Müzakere”, Kutlu Doğum Haftası Hz. Peygamber ve İnsan Yetiştirme Düzenimiz Sempozyumu, 18-20 Nisan 2014 Erzurum, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2015, ss. 109-113

KİTAPLAR

F1.  Polat, Kemal, Beşikten Mezara Kırgız Türkleri’nde Gelenek ve İnanışlar, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi, (2. Baskı) Ankara 2007.

F2. Polat, Kemal, Katolik Hıristiyanlık’ta Azizlik ve Azizler, Salkımsöğüt Yayınları, Ankara 2008.

F3. Polat, Kemal, Katolik Hıristiyanlık’ta Aforoz, Berikan Yayınları, Ankara 2014.

EDİTÖRLÜKLER

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Editörlük)   

Atatürk Üniversitesi AÖF Ders Kitabı (Yaşayan Dünya Dinleri -7 ünite) (Editörlük)

ALDIĞI ÖDÜLLER

  Aşağıda ismi yazılı olan SSCI Yayını nedeniyle TUBA (Türkiye Bilimler Akademisi) Bilimsel Yayınları Özendirme Ödülü(31.01.2006). 
Polat, Kemal, “Socio-cultural life of Gypsies in southern Kyrgyzstan” The Social Science Journal, Editor, Prof. Dr. David A Freeman, Department of Political Science,   Washburn University, Topeka, Kansas 66621, USA (Prof. Dr. Ali Rafet Özkan ile birlikte)  

 

ARAŞTIRMA PROJELERİ & ARAŞTIRMA DENEYİMİ

 

Bilimsel Araştırma Projeleri

Proje Adı 

:

“Anadolu’daki İnanç ve Geleneklerin Orta Asya’daki Kökenleri”

Destekleyen Kuruluş 

:

Atatürk Üniversitesi

Görevi

:

Proje Yöneticisi
Bitiş Tarihi

:

2006

 

Proje Adı 

:

Katolik Hıristiyanlıkta Aziz Kültü

Destekleyen Kuruluş 

:

Atatürk Üniversitesi

Görevi

:

Proje Yöneticisi

Bitiş Tarihi

:

2009

 

Proje Adı 

:

Orta Asya’da Yaşayan Müslümanların Diğer Dinlere Bakışı

Destekleyen Kuruluş 

:

Atatürk Üniversitesi

Görevi

:

Proje Yöneticisi

Bitiş Tarihi

:

2012

 

 

 

YÜKSEK LİSANS DOKTORA KONULARI

 “Hıristiyanlık ve İslam’da Kurtuluş” Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1998.
DANIŞMAN: DOÇ. DR. MUSTAFA ERDEM
“Kırgızlar’da Doğum, Evlenme ve Ölüm Fenomenleri” Doktora Tezi, Erzurum 2003.

DANIŞMAN: DOÇ. DR. ALİ RAFET ÖZKAN     

ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR 

 

Türkiye Dinler Tarihi Derneği

İLGİ ALANLARI, HOBİLER

 

Bilim, Kültür, Spor, Tarih, Edebiyat.


SON İKİ YILDA VERDİĞİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2015-2016

Güz

Dinler Tarihi I (Lisans)

2 X6=12

 -

 495

  Yaşayan Dünya Dinleri

2

  -

185

  Dinler Tarihinin Sahası ve Problemleri (Y.Llisans)

3

  -

6

  Din Fenomenolojisi (Doktora)

3

  -

  3

İlkbahar

 Dinler Tarihi I (Lisans)

2

  -

  8

Karşılaştırmalı Dinler Tarihi (Y.Lisans)

2

  -

  6

 Dinler Tarihi Metodolojisi (Y.Lisans)

3

  -

4

  Çağdaş Dini Akımlar (Doktora)

3

  -

2

 

 

 

 

 

 

2016-2017

Güz

  İslam Öncesi Türk Tarihi

2

-

102

  İslam Tarihi

4

 -

101

İlkbahar

  Türk Kültür Tarihi

2

  -

100

İslam Medeniyeti Tarihi

2

  -

 101

  Karşılaştırmalı Dinler Tarihi (Y.Lisans)

3

  -

 4

2017-2018

Güz

İslam Öncesi Türk Tarihi

2

-

102

Dinler Tarihi

2

 -

24

  Dinler Tarihine Giriş (Y.Lisans)

3

 -

 5

İlkbahar

Türk Kültür Tarihi

2

-

102

Karşılaştırmalı Dinler Tarihi (Y.Lisans)

3

-

4

 

Prof. Dr. Kemal POLAT

1973 yılında Erzurum’un Olur İlçesi’nin Taşgeçit Köyü’nde doğdu. 1994 yılında Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisansa başladı. Fakülte yıllarında bir müddet Diyanet’te İmam-Hatip, mezuniyetten sonra ise MEB bünyesinde öğretmen olarak çalıştı. 1997 yılında Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1998’de “Hıristiyanlık ve İslam’da Kurtuluş” konulu tezle Yüksek Lisansını, 2003 yılında “Kırgızlarda Doğum Evlenme ve Ölüm Fenomenleri”adlı tezle doktorasını tamamladı. Doktora konusu ve sahasıyla ilgili inceleme ve araştırmalar yapmak üzere iki yıl Kırgızistan’da; doktora sonrası Doçentlik çalışması ile ilgili araştırmalar yapmak üzere bir süre Vatikan’da bulundu.

Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı’ndan Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne naklen atanan ve Tarih Bölüm başkanlığını yürüten Prof. Dr. Polat,   Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ve Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Prof. Polat’ın doktora tezi, Beşikten Mezara Kırgız Türkleri’nde Gelenek ve İnanışlar adıyla Türkiye Diyanet Vakfı ve Kırgızistan Büyük Elçiliği işbirliği ile yayımlandı. Doçentlik çalışması Katolik Hristiyanlıkta Azizlik ve Azizler, Profesörlük çalışması ise “Katolik Hristiyanlık’ta Aforoz” dur.  Ayrıca yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış çok sayıda makaleleri bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.