Akademik Personel

Ad Soyad : Hasan Tanak
Fakülte : Fen Edebiyat Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : FİZİK
Ünvanı : Prof. Dr.
E-Posta : hasantanak@gmail.com
Dahili : 6302-
Oda No : 52

                                                         

                                                        ÖZGEÇMİŞ

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2001
Y. Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü, Atom ve Molekül Fiziği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2005
Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü, Atom ve Molekül Fiziği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2010
Doçent

Fen Bilimleri ve Matematik,Atom ve Molekül Fiziği

Üniversitelerarası Kurul 2013
Profesör

Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü

Amasya Üniversitesi 2018

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı

Slater Tip Yörüngemsiler Kullanarak Bir-elektronlu İki-merkezli Moleküler İntegrallerin Hesaplanması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fenbilimleri Enstitüsü, 2005

Doktora Tezi  Başlığı

Schiff Bazı ve Nitril İçeren Bazı Moleküllerin Enerjilerinin, Yapılarının ve Elektriksel Özelliklerinin Deneysel ve Kuramsal Yöntemlerle İncelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fenbilimleri Enstitüsü, 2010

Görevler:

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl
Arş. Gör. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü          2005 – 2010
Öğr. Gör. Dr. Amasya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü          2010 – 2011
Yrd. Doç. Dr. Amasya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü          2011 – 2013
Doç. Dr. Amasya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü   2013 – 2018
Prof. Dr. Amasya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü          2018 –

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

1) Figen Koçak, "Tiyofen içeren Shiff bazı bileşiklerinin kristal ve moleküler yapılarının deneysel ve kuramsal yöntemlerle incelenmesi", Amasya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Amasya, Haziran 2015.

2) Şadiye Karataş, "Flor içeren Shiff bazı bileşiklerinin yapılarının ve elektronik özelliklerinin deneysel ve kuramsal yöntemlerle incelenmesi" Amasya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Amasya, Mayıs 2017.

Projelerde Yaptığı Görevler :

1) Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (F-476): “Yarı-deneysel yöntemlerle bazı moleküllerin enerjilerinin, yapılarının ve elektriksel özelliklerinin incelenmesi.”, Görevi: Yürütücü yardımcısı, 2007-2010. Bütçe:15000TL

2) Amasya Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (FMB-BAP-003): “Bazı Schiff Baz Bileşiklerinin Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Deneysel ve Kuramsal Yöntemler Kullanılarak İncelenmesi.”, Görevi: Proje Yürütücüsü, 2012-2013. Bütçe:4553TL

3) Amasya Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (FMB-BAP-13-045): “Bazı Ftalonitril bileşiklerinin sentezi, fiziksel ve kimyasal özeliklerinin deneysel ve kuantum mekaniksel yöntemlerle incelenmesi". Görevi: Proje Yürütücüsü, 2013-2015. Bütçe:10000TL

4) Amasya Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (FMB-BAP-14-077): “Moleküler Elektronik Yapı Çalıştayı–2014 (MES–2014)". Görevi: Proje Yürütücüsü, 2014-2015. Bütçe:15000TL

5) TUBİTAK 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları “Yeşilırmak Çocukları Doğada Bilimle Buluşuyor 2015” Görevi: Eğitmen, 06-12 Haziran2015.

6) Avrupa Birliği Projesi (TRH2.2.IQVETII): "Mesleki Eğitimde Yenilikçi Yöntemler ve Paydaşlar Arasında İşbirliğinin Geliştirilmesi" Görevi: Kariyer ve Meslek Danışmanı, 2014-2015. Bütçe: 237.029,93 Euro

7)Amasya Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (FMB-BAP-15-091): “Kükürt içeren bazı Schiff baz bileşiklerinin sentezi, yapısal ve elektronik özelliklerinin deneysel ve teorik yöntemlerle incelenmesi". Görevi: Proje Yürütücüsü, 2015-2016 Bütçe:30000TL

8)Amasya Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (FMB-BAP-15-092): "Bazı anilin türevi Schiff baz Bileşiklerin Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin deneysel ve kuramsal Yarı Deneysel, Hartree-Fock ve Yoğunluk Fonksiyonu Teorisi yöntemleri ile incelenmesi"Görevi: Araştırmacı, 2015-2016 Bütçe:29980TL

9)Amasya Üniversitesi,Bilimsel Araştırma Projesi (FMB-BAP-16-0169): "Bazı Formazan Bileşiklerinin Sentezi, Fiziksel ve Kimyasal Özeliklerinin Deneysel ve Kuantum Mekaniksel Yöntemlerle İncelenmesi" Görevi: Araştırmacı, 2016-2017 Bütçe:12883TL

10)Amasya Üniversitesi,Bilimsel Araştırma Projesi (FMB-BAP-16-0173): " Metalik Anti-Perovskites AXD3 (A=Ge, Sn, Pb, Al, Zn, Ga; X=N, C; D=Ca, Fe, Co) bileşiklerinin temel fiziksel özeliklerinin deneysel ve teorik yöntemler ile incelenmesi" Görevi: Araştırmacı, 2016-2017 Bütçe:19980TL

11)Amasya Üniversitesi,Bilimsel Araştırma Projesi (FMB-BAP-16-0174): "Şekil Hatırlamalı Alaşımların; Yapısal, Kristolografik, Termodinamik ve Magnetik Özellikleri" Görevi: Araştırmacı, 2016-2017Bütçe:19449TL

12)Amasya Üniversitesi,Bilimsel Araştırma Projesi (FMB-BAP-16-0175): "Bazı Schiff baz ve metal komplekslerinin X-ışınları kırınımı, titreşim spektroskopisi ve kuantum mekaniksel yöntemlerle yapılarının incelenmesi" Görevi: Yürütücü, 2016-2017 Bütçe:20000TL

Akademik ve İdari Görevler :

1) Amasya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölüm Başkanı (2013-....)

2) Amasya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2013-....)

3) Amasya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fakülte Kurul Üyeliği (2013-....)

4) Amasya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, ERASMUS Koordinatörü (2013-....)

5) Amasya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enstitü Kurulu Üyeliği (2013-....)

6) Amasya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği (2014-2017)

7) Amasya Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri, Bilimsel Araştırma Projeleri Değerlendirme Komisyon Üyeliği (2012-2017)

8) Amasya Üniversitesi, Merkezi Araştırma Laboratuarı, Yönetim Kurulu Üyeliği (2014-....)

9) Amasya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyeliği (2016-....)

10) Amasya Üniversitesi, UZEM, Yönetim Kurulu Üyeliği (2016-....)

11) Amasya Üniversitesi, Teknik Bilimler MYO, Müdür (2016-....)

12) Amasya Üniversitesi, Senato Üyeliği (2016-....)

Ödüller :

1) TÜBİTAK, Yurtdışı Yayınları Teşvik Ödülleri

2) Amasya Üniversitesi, Yurtdışı Yayınları Teşvik Ödülleri

3) Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Doktora Tez Ödülü

4) Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yurtdışı Yayınları Teşvik Ödülleri

Verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler :

 • Genel Fizik
 • Fizikte Matematik Metotlar
 • Modern Fizik
 • Optik ve Dalgalar
 • Elektromanyetik Teori
 • Kristalografi
 • Hesaplamalı Kuantum Kimyası
 • Moleküler Modelleme
 • Kuantum Fiziği 
 • Nanoteknoloji
 • Spektroskopi

ESERLER

A.    Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

   
A1. Tanak, H., Erşahin, F., Aar, E., Büyükgüngör, O., Yavuz, M. Crystal structure of N-2-methoxyphenyl-2-oxo-5-nitro-1-benzylidenemethylamine Analytical Sciences: X-ray Structure Analysis Online, 24 (2008) X237-x238.
   
A2. Tanak, H., Erşahin, F., Köysal, Y., Aǧar, E., Işik, Ş., Yavuz, M. Theoretical modeling and experimental studies on N-n-Decyl-2-oxo-5-nitro-1-benzylidene-methylamine Journal of Molecular Modeling, 15(2009) 1281-1290.
   
A3. Tanak, H., Köysal, Y., Ünver, Y., Yavuz, M., IşIk, Ş., Sancak, K. Experimental and DFT studies of ethyl N′-3-(1H-imidazol-1-yl) propylcarbamoyl benzohydrazonate monohydrate Structural Chemistry, 20 (2009) 409-416.
   
A4. Tanak, H., Alpaslan, Y.B., Yavuz, M., Aǧar, E., Erşahin, F., Büyükgüngör, O. 2-[(2,4-Dimethylphenyl)iminomethyl]-3,5-dimethoxyphenol Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 65 (2009)  o1572.
   
A5. Bingöl Alpaslan, Y., Tanak, H., Aǧar, E., Ersahin, F. 2-[(E)-(2-Morpholinoeth-yl)iminiometh-yl]-4-nitro-1-oxocyclo-hexa-dienide Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 65 (2009) o1842.
   
A6. Tanak, H., Erahin, F., Aar, E., Yavuz, M., Büyükgüngör, O. 2-[(2,4-Dimethylphenyl)iminomethyl]-6-methylphenol Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 65 (2009) o2291.
   
A7. Ünver, Y., Sancak, K., Tanak, H., Deǧirmencioǧlu, I., Düǧdü, E., Er, M., Işik, S. 5-Benzyl-4-[3-(1H-imidazol-1-yl)propyl]- 2H-1,2,4-triazol-3(4H)-ones: Synthesis, spectroscopic characterization, crystal structure and a comparison of theoretical and experimental IR results by DFT calculations Journal of Molecular Structure, 936 (2009) 46-55.
   
A8. Tanak, H., Yavuz, M., Büyükgüngör, O. 2-Methyl-6-[2-(trifluoro-meth-yl)phenyl-imino-meth-yl]phenol Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 65 (2009) o2949.
   
A9. Tanak, H., Köysal, Y., Yavuz, M., Işik, Ş., Gül, G. 4-(2,3-Dihydroxybenzylideneamino)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 65 (2009) o3039.
   
A10. Tanak, H., Macit, M., Yavuz, M., Işik, Ş. 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 65 (2009) o3056-o3057.
   
A11. Ağar, A.A., Tanak, H., Yavuz, M. Experimental and quantum chemical calculational studies on 2-[(4-propylphenylimino)methyl]-4-nitrophenol Molecular Physics, 108 (2010) 1759-1772.
   
A12. Tanak, H., Aǧar, A., Yavuz, M. Experimental and quantum chemical calculational studies on 2-[(4-Fluorophenylimino)methyl]-3,5-dimethoxyphenol Journal of Molecular Modeling, 16 (2010) 577-587.
   
A13. Tanak, H., Yavuz, M. Density functional computational studies on (E)-2-[(2-Hydroxy-5- nitrophenyl)-iminiomethyl]-4-nitrophenolate Journal of Molecular Modeling, 16 (2010) 235-241.
   
A14. Tanak, H. Quantum chemical computational studies on 2-methyl-6-[2-(trifluoromethyl)phenyliminomethyl]phenol Journal of Molecular Structure: THEOCHEM, 950 (2010) 5-12.
   
A15. Özdemir Tar, G., Tanak, H., MacIt, M., Erahin, F., Isk, Ş. (E)-4-Methyl-2-{[tris(hydroxymethyl)methyl]iminiomethyl}phenolate Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 66 (2010)  o85.
   
A16. Tanak, H., Yavuz, M., Lagap, Z., Büyükgüngör, O. 1-Benzoylmethyl-3-(2-thienylmethyl)-4-(2-thienylmethyleneamino)-1H-1,2, 4-triazol-5(4H)-one Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 66 (2010) o301.
   
A17. Tanak, H., Köysal, Y., Ünver, Y., Yavuz, M., Işik, S., Sancak, K. An experimental and DFT computational study on 4-(3-(1H-imidazol-1-yl) propyl)-5-methyl-2H-1,2,4-triazol-3(4H)-one monohydrate Molecular Physics, 108 (2010) 127-139.
   
A18. Tanak, H., Köysal, Y., Yavuz, M., Büyükgüngör, O., Sancak, K. Experimental and DFT computational studies on 5-benzyl-4-(3,4- dimethoxyphenethyl)-2H-1,2,4-triazol-3(4H)-one Journal of Molecular Modeling, 16 (2010) 447-457.
   
A19. Ünver, Y., Köysal, Y., Tanak, H., Ünlüer, D., Isik, Ş. Ethyl 4-(3-ethyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-4-yl)benzoate Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 66 (2010)  o1294.
   
A20. Alpaslan, G., Tanak, H., Aǧar, A.A., Erdönmez, A., Işik, S. Experimental and computational studies on zwitterionic (E)-2-(1-(2-(4-methylphenylsulfonamido)ethyliminio)ethyl) phenolate Structural Chemistry, 21 (2010) 1027-1036.
   
A21.

Sancak, K., Ünver, Y., Tanak, H., Deǧirmencioǧlu, I., Dügdü, E., Er, M., Işik, S. The synthesis of some new imidazole and triazole derivatives: Crystal Structure and DFT-TDDFT investigation on electronic structure Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 67 (2010) 325-334.

   
A22. Köysal, Y., Tanak, H., Ünlüer, D., Işik, Ş. 4-(4-Methoxyphenethyl)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 66 (2010) o2158.
   
A23. Tanak, H., Erşahin, F., Yavuz, M., Büyükgüngör, O. 2-Amino-4-nitrophenol monohydrate Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 66 (2010) o2544.
   
A24. Ustabaş, R., Süleymanolu, N., Tanak, H., Alpaslan, Y.B., Ünver, Y., Sancak, K. Experimental and theoretical studies of the molecular structure of 4-(3-(1H-imidazol-1-yl)propyl)-5-p-tolyl-2H-1,2,4-triazol-3(4H)-one Journal of Molecular Structure, 984 (2010)  137-145.
   
A25. Yavuz, M., Tanak, H. Density functional modelling studies on N-2-Methoxyphenyl-2-oxo-5-nitro-1-benzylidenemethylamine Journal of Molecular Structure: THEOCHEM, 961 (2010) 9-16.
   
A26. Tanak, H. DFT computational modeling studies on 4-(2,3-Dihydroxybenzylideneamino)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one Computational and Theoretical Chemistry, 967 (2011)  93-101.
   
A27. Tanak, H., Köysal, Y., Işk, S., Yaman, H., Ahsen, V. Experimental and computational approaches to the molecular structure of 3-(2-mercaptopyridine)phthalonitrile Bulletin of the Korean Chemical Society, 32 (2011) 673-680.
   
A28. Ceylan, U., Tanak, H., Türkkan, E., Dereli, Ö., Büyükgüngör, O. (2-Hydroxyethyl)triphenylphosphonium chloride Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 67 (2011) o641.
   
A29. Ceylan, Ü., Tanak, H., Gümüş, S., Ağar, E. 2-Ethyl-N-[(5-nitrothiophen-2-yl)methylidene]aniline Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 67 (2011) o2004.
   
A30. Tanak, H., Aǧar, A., Yavuz, M. Combined experimental and computational modeling studies on 4-[(2-hydroxy-3-methylbenzylidene) amino]-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H- pyrazol-3-one International Journal of Quantum Chemistry, 111 (2011) 2123-2136.
   
A31. Karabocek, N., Armutcu, M., Karabocek, S., Tanak, H., Isik, S., Baskan, O. Synthesis and structural and biochemical activity studies of dioxime ligand and its mononuclear Cu(II), Ni(II), and Co(II) complexes Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic and Nano-Metal Chemistry, 41 (2011) 1249-1256.
   
A32. Tanak, H. Crystal structure, spectroscopy, and quantum chemical studies of (E)-2-[(2-chlorophenyl)iminomethyl]-4-trifluoromethoxyphenol Journal of Physical Chemistry A, 115 (2011) 13865-13876.
   
A33. Köysal, Y., Tanak, H. Crystal structure, spectroscopic investigations and density functional studies of 4-(4-methoxyphenethyl)-5-benzyl-2H-1,2,4-triazol-3(4H)-one monohydrate Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 93 (2012) 106-115.
   
A34. Toy, M., Tanak, H. DFT quantum chemical studies on 1-[N-(2-pyrdyl) amnomethyldene]-2(1H)- naphtalenone Journal of Theoretical and Computational Chemistry, 11 (2012) 745-762.
   
A35. Tanak, H., Ağar, A.A., Büyükgüngör, O. Quantum-chemical, spectroscopic and X-ray diffraction studies of (E)-2-[(2-Bromophenyl)iminomethyl]-4-trifluoromethoxyphenol Spectrochimica Acta - Part A: 87 (2012) 15-24.
   
A36. Tanak, H. Density functional computational studies on 2-[(2,4-dimethylphenyl) iminomethyl]-3,5-dimethoxyphenol International Journal of Quantum Chemistry, 112 (2012) 2392-2402.
   
A37. Tanak, H., Alaman Aǧar, A., Büyuk̈güngör, O. Combined experimental and DFT computational studies on (E)-1-(5- nitrothiophen-2-yl)-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl] methanimine Journal of Molecular Structure, 1048 (2013) 41-50.
   
A38. Tanak, H., Toy, M. Molecular structure, vibrational spectra, NLO and MEP analysis of bis[2-hydroxy-rO-N-(2-pyridyl)-1-naphthaldiminato-rN]zinc(ii) Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 115 (2013) 145-153.
   
A39. Tanak, H., Marchewka, M.K. FT-IR, FT-Raman, and DFT computational studies of melaminium nitrate molecular-ionic crystal Journal of Molecular Structure, 1034 (2013) 363-373.
   
A40. Tanak, H., Marchewka, M.K., Drozd, M. Molecular structure and vibrational spectra of Bis(melaminium) terephthalate dihydrate: A DFT computational study Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 105 (2013) 156-164.
   
A41. Düǧdü, E., Ünver, Y., Ünlüer, D., Tanak, H., Sancak, K., Köysal, Y., Işik, Ş. Synthesis, structural characterization and comparison of experimental and theoretical results by DFT level of molecular structure of 4-(4- methoxyphenethyl)-3,5-dimethyl-4H-1,2,4-triazole Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 108 (2013) 329-337.
   
A42. Tanak, H., Toǧurman, F., Kalecik, S., Dege, N., Yavuz, M. 2-{(E)-[(2-Methyl-3-nitrophenyl)imino]methyl}-4-nitrophenol Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 69 (2013) o1085.
   
A43. Tanak, H. Crystal structure of 4-[benzylideneamino]-3-thiophen-2-yl-methyl-4,5- dihydro-1H-[1,2,4]triazole-5-one Crystallography Reports, 58 (2013) 1103-1106.
   
A44. Tanak, H., Aǧar, A.A., Büyükgüngör, O. Experimental (XRD, FT-IR and UV-Vis) and theoretical modeling studies of Schiff base (E)-N′-((5-nitrothiophen-2-yl)methylene)-2-phenoxyaniline Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 118 (2014) 672-682.
   
A45. Tanak, H., Pawlus, K., Marchewka, M.K., Pietraszko, A. Structural, vibrational and theoretical studies of anilinium trichloroacetate: New hydrogen bonded molecular crystal with nonlinear optical properties Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 118 (2014) 82-93.
   
A46. Tanak, H., Işık, Ş. Crystal structure of 4-[(Benzylidene-amino)]-2-(2-oxo-2-phenylethyl)-5-thiophen-2-ylmethyl-2,4-dihydro-[1,2,4]triazol-3-one Crystallography Reports, 59 (2014) 969-973.
   
A47. Tanak, H. Molecular and crystal structure of 3-benzyl-4-(4-carboxyphenyl)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Crystallography Reports, 59 (2014) 974-978.
   
A48. Tanak, H. Molecular structure, spectroscopic (FT-IR and UV-Vis) and DFT quantum-chemical studies on 2-[(2,4-Dimethylphenyl)iminomethyl]-6-methylphenol Molecular Physics, 112 (2014)1553-1565.
   
A49. Tanak, H., Toy, M. Molecular structure, spectroscopic and quantum chemical studies on 2′-chloro-4-dimethlamino azobenzene Journal of Molecular Structure, 1068 (2014) 189-197.
   
A50. Koçak, F., Tanak, H., Ağar, E., Doğan, O.E., Özdemir, N. Crystal structure of 2-{[(5-nitrothiophen-2-yl)methylidene]amino}phenol Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications, 71 (2015)  o418.
   
A51. Toy, M., Tanak, H., Şenöz, H. Identification of structural and spectral properties of synthesized 3-(p-isopropylphenyl)-5-(o,m,p-nitrophenyl)-1-phenylformazans: A combined experimental and DFT study Dyes and Pigments, 113 (2015) 510-521.
   
A52. Tanak, H. Molecular structure, spectroscopic and DFT computational studies on 4,5-bis(tert-butylsulfanyl)phthalonitrile Journal of Molecular Structure, 1090 (2015)  86-92.
   
A53. Evecen, M., Tanak, H., Tinmaz, F., Dege, N., Özer Ilhan, I. Experimental (XRD, IR and NMR) and theoretical investigations on 1-(2-nitrobenzoyl)3,5-bis(4-methoxyphenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazole Journal of Molecular Structure, 1126 (2016) 117-126.
   
A54. Toy, M., Tanak, H. Molecular structure and vibrational and chemical shift assignments of 3′-chloro-4-dimethylamino azobenzene by DFT calculations Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 152 (2016) 530-536.
   
A55. Tanak, H., Toy, M. Molecular structure and vibrational assignment of 1-[N-(2-pyridyl) aminomethylidene}-2(1H)-Naphtalenone by density functional theory (DFT) and ab initio Hartree-Fock (HF) calculations Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 152 (2016) 525-529.
   
A56. Tanak, H., Koçak, F., Ağar, E. A combined experimental (XRD, FT-IR, and UV-Vis) and DFT computational studies on (E)-N-[4-bromo-2-(trifluromethoxy)phenyl]-1-(5-nitrothiophen-2-yl) methanimine Molecular Physics, 114 (2016) 197-212.
   
A57. Kaynar, N.K., Tanak, H., Şahin, S., Dege, N., Ağar, E., Yavuz, M. Molecular and crystal structure of 2-{(E)-[(4-Methylphenyl)imino]methyl}-4-nitrophenol: A redetermination Crystallography Reports, 61 (2016) 239-242.
   
A58. Karataş, Ş., Tanak, H., Ağar, A.A. Crystal structure of (E)-3-fluoro-N-((5-nitrothiophen-2-yl)methylene)aniline Crystallography Reports, 61 (2016) 410-413.
   
A59. Evecen, M., Duru, G., Tanak, H., Aǧar, A.A. Synthesis, crystal structure, spectral analysis and DFT computational studies on a novel isoindoline derivative Journal of Molecular Structure, 1118 (2016)  1-9.
   
A60. Tanak, H., Pawlus, K., Marchewka, M.K. Molecular structure, vibrational spectra and DFT computational studies of melaminium N-acetylglycinate dihydrate Journal of Molecular Structure, 1121 (2016) 142-155.
   
A61. Evecen, M., Tanak, H. Quantum chemical studies on the molecular structure, spectroscopic and electronic properties of (6-Methoxy-2-oxo-2H-chromen-4-yl)-methyl pyrrolidine-1-carbodithioate Materials Science- Poland, 34 (4) (2016) 886-904.
   
A62. Evecen, M., Tanak, H. DFT quantum chemical studies of (E)-4-Bromo-N-(2-chlorobenzylidene)-aniline Applied Physics A: Materials Science and Processing, 123 (1), (2017) art. no. 91.
   
A63. Macit, M., Tanak, H., Orbay, M., Özdemir, N. Synthesis, crystal structure, spectroscopic characterization and DFT studies of bis[(1Z,2E)-N-(2,6-diethylphenyl)-N′-hydroxy-2-(hydroxyimino)acetimidamidato]nickel(II) Inorganica Chimica Acta, 459 (2017)  36-44.
   
A64. Evecen, M., Tanak, H., Dege, N., Kara, M., Dogan, O.E., Ağar, E. Molecular structure, spectroscopic, and density functional theory studies of o-Dianisidine Molecular Crystals and Liquid Crystals, 648 (1) (2017) 183-201.
   
A65. Evecen, M., Kara, M., Idil, O., Tanak, H. Investigation of antimicrobial activities, DNA interaction, structural and spectroscopic properties of 2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine Journal of Molecular Structure, 1137 (2017) 206-215.
   
A66. Tanak, H., İlhan, Ö.I., Dege, N., Akın, N., Sarıpınar, E. Crystal and Molecular Structure of 3,5-Diphenyl-4,5-dihydro-2-phenylcarboxamide-1H-pyrazole Crystallography Reports, 62 (2017) 1082-1086.
   
   
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
   
B1.  Hasan Tanak, Metin Yavuz, Orhan Büyükgüngör, Ferda Erşahin, Erbil Ağar  (2009). “Experimental and DFT studies of N-2-methoxyphenyl-2-oxo-5-nitro-1-benzylidenemethylamine: in gas phase and solvent media” . 25th European Crystallographic Meeting, 16-20 August, Istanbul, Turkey, Acta Cryst. A, 65, s267-268. (Bildiri türü: Poster)
   
B2.  Gonca Özdemir Tarı, Şamil Işık, Hasan Tanak, Ferda Erşahin, Erbil Ağar (2009). “Synthesis, X-ray molecular structure, and computational study of (E)-2-[tris(hydroximethyl)methy]aminomethylen-4-methylphenol”. 25th European Crystallographic Meeting, 16-20 August, Istanbul, Turkey, Acta Cryst. A, 65, s277. (Bildiri türü: Poster)
   
B3.  Ümit Ceylan, Hasan Tanak, Recep Tapramaz (2010). “DFT studies of  2-Methyl-6-[2-(trifluoromethyl) phenyl-iminomethyl]phenol: in gas phase and solvent media” . 26th European Crystallographic Meeting, 29 August-02 September, Darmstadt, Germany, Acta Cryst. A 66, s232. (Bildiri türü: Poster)
   
B4. Ümit Ceylan, Hasan Tanak (2010). “DFT studies of  2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde”. TFD27 Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi, 14-17 Eylül, İstanbul, Turkey. (Bildiri türü: Poster)
   
B5. Ümit Ceylan, Hasan Tanak, Ercan Türkan, Ömer Dereli,Orhan Büyükgüngör (2011).  "Experimental and DFT studies of  (2-Hydroxyethyl)trihenylphosphoniumchloride". IUCr2011, XXIIth Congress and General Assembly, 22-30 August 2011, Madrid, Spain. Acta Cryst. (2011) A67, C684-C685 (Bildiri türü: Poster)
   
B6. M.K. Marchewka, Y. Erdogdu, M. Drozd, H. Tanak (2011). “Structural and Vibrational Spectroscopic Studies of Melamine Nitric Acid”. XIth International Conference on Molecular Spectroscopy. POLCMOS-2011 Kudowa Zdroj, 17-21 Eylül 2011, Poland. (Bildiri türü: Poster)
   
B7. Mehmet Toy, Hasan Tanak (2013).   "Theoretical investigation of 2'-chloro-4-dimethlamino azobenzene: MEP, FMO and NLO analysis, FT-IR, UV-Vis and NMR spectra".   International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy. TURCMOS-2013. 16-20 September, İstanbul, Turkey. (Bildiri türü: Poster)
   
B8. Mehmet Toy, Hasan Tanak (2013). "Molecular structure and vibrational and chemical shift assignments of 3'-chloro-4-  dimethlamino azobenzene by DFT calculations" International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy. TURCMOS-2013. 16-20 September, İstanbul, Turkey. (Bildiri türü: Poster)
   
B9. Hasan Tanak, Mehmet Toy (2013). "Molecular structure and vibrational assignments of 1-[N-(2-pyridyl) aminomethylidene]-2(1H)-Naphtalenone by density functional theory (DFT) and ab-initio Hartree-Fock (HF) calculations" International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy. TURCMOS-2013. 16-20 September, İstanbul, Turkey. (Bildiri türü: Poster)
   
B10. Hasan Tanak, Mehmet Toy (2013). " Spectrocopic investigations (FT-IR, NMR and UV-Vis) and quantum chemical studies of 4'-chloro-4-dimethlamino azobenzene" International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy. TURCMOS-2013. 16-20 September, İstanbul, Turkey. (Bildiri türü: Poster)
   
B11. Mehmet Toy, Hasan Tanak, Hülya Şenöz (2014). "Experımental and theoretıcal investigations on 3-(p-isopropylphenyl)-5-(p-nitrophenyl)-5- phenylformazan" Molecular Electronic Structure at Amasya. MES-2014. 1-5 September, Amasya, Turkey. (Bildiri türü: Poster)
   
B12. Hasan Tanak, Mehmet Toy, Hülya Şenöz (2014). "Dft quantum chemıcal studies of 3-(p-isopropylphenyl)-5-(o-nitrophenyl)-5-phenylformazan" Molecular Electronic Structure at Amasya. MES-2014. 1-5 September, Amasya, Turkey. (Bildiri türü: Poster)
   
B13. Meryem Evecen, Hasan Tanak (2014). "Molecular structure, vıbrational and chemical shift assignments of (6-methoxy-2-oxo-2h- chromen-4-yl)-methyl pyrrolidine-1-carbodithioate by DFT and  HF calculations" Molecular Electronic Structure at Amasya. MES-2014. 1-5 September, Amasya, Turkey. (Bildiri türü: Poster)
   
B14. Hasan Tanak (2014). " Molecular structure, spectroscopic and dft computational studies on 4,5-bis(tert-  butylsulfanyl)phthalonitrile" 32nd European Congress on Molecular Spectroscopy (EUCMOS 2014). 24-29 August, Dusseldorf, Germany. (Bildiri türü: Poster)
   
B15. Şadiye Karataş, Hasan Tanak, Ayşen Alaman Ağar, Meryem Evecen (2015). "DFT computational and spectroscopic investigations on (E)-N-(3-fluorophenyl)-1-(5-  nitrothiophen-2-yl)methanimine" II. International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy. TURCMOS2015.   September 13-18, 2015. Akdeniz University, Antalya, Turkey. (Bildiri türü: Poster)
   
B16. Hasan Tanak, Figen Koçak, Erbil Ağar (2015). "Crystal Structure, Spectroscopic (FT-IR and UV-Vis) and DFT studies on (E)-N-[4-bromo-2-(trifluromethoxy)phenyl]-1-(5-nitrothiophen-2-yl)methanimine" II.International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy. TURCMOS2015.    September 13-18, 2015. Akdeniz University, Antalya, Turkey.  (Bildiri türü: Poster)
   
B17. Gülcan Duru, Meryem Evecen, Hasan Tanak, Erbil Ağar (2015). "Spectroscopic Investigation, Structural and Electronical Analysis of 2-(4-   ethoxyphenyl)isoindoline-1,3-dione by Experimental and Theoretical Approach" II.International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy. TURCMOS2015.    September 13-18, 2015. Akdeniz University, Antalya, Turkey. (Bildiri türü: Poster)
   
B18. Hasan Tanak, Figen Koçak, Erbil Ağar, Onur Erman Doğan (2015). "Spectroscopic investigations and DFT Modeling Studies of 2-{[(5-nitrothiophen-2-   yl)methylidene]amino}phenol"  XIIIth International Conference on Molecular Spectroscopy From Molecules to    Molecular Materials, Molecular Biological Systems and Nanostructures. 09–13 September  2015, Wrocław, Poland (Bildiri türü: Poster)
   
B19. Serkan Demirci, Hasan Tanak (2015). "Spectroscopic and Theoretical Studies of 4-Cyano-4-(Phenylcarbonothioylthio)Pentanoic       Acid" XIIIth International Conference on Molecular Spectroscopy From Molecules to    Molecular Materials, Molecular Biological Systems and Nanostructures. 09–13 September  2015, Wrocław, Poland (Bildiri türü: Poster)  
   
B20. Hasan Tanak, Jan Janczak, Mariusz Marchewka, Katarzyna Pawlus (2015). "Crystal Structure, Vibrational Spectra, and DFT Modeling Studies of Melaminium n-   Acetylglycinate Dihydrate" XIIIth International Conference on Molecular Spectroscopy From Molecules to    Molecular Materials, Molecular Biological Systems and Nanostructures. 09–13 September  2015, Wrocław, Poland (Bildiri türü: Poster)
   
B21. Meryem Evecen, Hasan Tanak, Necmi Dege, İlhan Özer İlhan, Feyza Tinmaz (2015). Experimental (XRD, FT-IR and NMR) and Theoretical Investigations on 1-(2-  Nitrobenzoyl)3,5-bis(4-Methoxyphenyl) 4,5-Dihydro-1HPyrazole XIIIth International Conference on Molecular Spectroscopy From Molecules to    Molecular Materials, Molecular Biological Systems and Nanostructures. 09–13 September  2015, Wrocław, Poland (Bildiri türü: Poster)
   
B22. M. Evecen, G. Duru, H. Tanak, A. Alaman Ağar (2015). Structural, vibrational and electronical analysis of 2-(3-chloro-4-(4-  chlorophenoxy)phenyl)isoindoline-1,3-dione by experimental and theoretical approach 2nd International Nanoscience and Nanotechnolgy for Next Generation Conference  (NaNoNG) 2015,  29–31 October  2015, Antalya, Turkey (Bildiri türü: Poster)
   
B23. H. Tanak (2016). Molecular structure, NLO, MEP and HOMO-LUMO analysis of 4-Bromo-2-[(E)-(4-fluorophenyl)iminomethyl]phenol 2nd International Advanced and Functional Materials Technologies (AFMAT) 2016, 20-22 October 2016, Antalya, Turkey. (Bildiri türü: Poster)
   
B24. H. Tanak (2016). FT-IR computational studies of 4-Chloro-2-[(E)-(4-fluorophenyl)iminomethyl]phenol 2nd International Advanced and Functional Materials Technologies (AFMAT) 2016, 20-22 October 2016, Antalya, Turkey. (Bildiri türü: Poster)
   
B25. Ş. Toprak, H. Tanak (2016). Molecular Structure and Quantum Chemical Studies Of N-(3-Nitrobenzylidene)aniline Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, 06-09 September 2016, Bodrum, Turkey. (Bildiri türü: Sözlü Sunum-Özet)
   
B26. H. Tanak (2016). Molecular structure, spectroscopic and quantum chemical studies on tris(trimethylsilyl)cyanurate OEMT2016 2nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies 17-19 May 2016 Kolin Hotel-Çanakkale/TURKEY. (Bildiri türü: Poster)
   
B27. H. Tanak (2016). " DFT computational studies of Benzyl 2-methyl-3-[(E)-(thiophen-2-yl)methylidene] " OEMT2016 2nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies 17-19 May 2016 Kolin Hotel-Çanakkale/TURKEY. (Bildiri türü: Poster)
   
B28. M. Evecen, H. Tanak, E. Aldırmaz (2016). "Structural, Electronic and Thermodynamic Properties of AlmZn2Xn (X=Pb,Tl; m+n = 3) ternary alloy using DFT Calculations " OEMT2016 2nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies 17-19 May 2016 Kolin Hotel-Çanakkale/TURKEY. (Bildiri türü: Poster)
   
B29. M. Evecen, H. Tanak (2016). "Analysis on molecular structure and vibrational spectra of (E)-4-Bromo-N-(2,3,4-trimethoxybenzylidene)aniline using theoretical approaches" OEMT2016 2nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies 17-19 May 2016 Kolin Hotel-Çanakkale/TURKEY. (Bildiri türü: Poster)
   
B30. M. Evecen, H. Tanak (2016). Structural, HOMO-LUMO and MEP analysis of Schiff base copper(II) complex Cu(C8H7O2N)2(OH2) by DFT method OEMT2016 2nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies 17-19 May 2016 Kolin Hotel-Çanakkale/TURKEY. (Bildiri türü: Poster)
   
B31. E. Aldırmaz, M. Evecen, H. Tanak (2016). Study of Phase formation in rapidly and slowly quenched Cu-13.81%Mn-3.7%Al Alloy The 7th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics, META 16, 25-28 July 2016, Malaga-Spain(Bildiri türü: Poster)
   
B32. H. Tanak, M. Evecen, E. Aldırmaz (2016). Density functional modeling studies of (E)-4-Bromo-N-(2-chlorobenzylidene)-aniline The 7th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics, META 16, 25-28 July 2016, Malaga-Spain (Bildiri türü: Poster)
   
B33. H. Tanak (2016). Quantum chemical computational studies of (E)-N-(1-Benzothiophen-3-ylmethylidene)-2,6-dimethylaniline The 7th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics, META 16, 25-28 July 2016, Malaga-Spain (Bildiri türü: Poster)
   
B34. M. Evecen, M. Kara, H. Tanak (2017). Investigation of Electronic Properties 2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine molecoles by using quantum mechanic methods International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology (ICONTRENDS) 27-29 April 2017, Barcelona-Spain (Bildiri türü: Sözlü)
   
B35. M. Evecen, M. Kara, H. Tanak (2017). Electronic and conformational properties of C14H16N2O2 molecules: A first-principles study International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology (ICONTRENDS) 27-29 April 2017, Barcelona-Spain (Bildiri türü: Sözlü)
   
B36. H. Tanak, M. Toy, H. Şenöz, M. Orbay (2017). Experimental and Theoretical Studies of (2Z,4E)-3-(4-Cyanophenyl)-5-(4-Nitrophenyl)-1-Phenylformazan International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology (ICONTRENDS) 27-29 April 2017, Barcelona-Spain (Bildiri türü: Sözlü)
   
B37. H. Tanak, M. Orbay, E. Aldırmaz, M. Evecen (2017). Quantum Chemical Studies of bis[(1Z,2E)-N-(2,6-diethylphenyl)-N'-hydroxy-2- (hydroxyimino)acetimidamidato]nickel(II) International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology (ICONTRENDS) 27-29 April 2017, Barcelona-Spain (Bildiri türü: Sözlü)
   
B38. Ş. Toprak, H. Tanak, M. Macit, N. Özdemir (2017) Experimental and Theoretical Studies of bis1-[[pphenxyphenylimino] methylenyl]-2-naphthalenolato-N,OCopper Complex III. International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy. TURCMOS2017.   26-29 August, 2017. Bodrum, Turkey. (Bildiri türü: Sözlü)
   
B39. H. Tanak, Ş. Toprak, M. Orbay (2017) DFT Computational Studies of 2-((E)-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-iminomethyl)phenol III. International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy. TURCMOS2017.   26-29 August, 2017. Bodrum, Turkey. (Bildiri türü: Poster)
   
B40. L. Semiz, M. Evecen, Y. Ünver, H. Tanak (2017) Analysis on molecular, spectroscopic and electronic behavior of C30N12O2H32Cl2 molecule: A theoretical approach III. International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy. TURCMOS2017.   26-29 August, 2017. Bodrum, Turkey. (Bildiri türü: Sözlü)
   
B41. H. Tanak, M. Evecen, L. Semiz, Y. Ünver, (2017) Molecular Structure of 4-Amino-3-(thiophen-2-ylmethyl)-1H-1,2,4-triazole- 5(4H)one Monohydrate III. International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy. TURCMOS2017.   26-29 August, 2017. Bodrum, Turkey. (Bildiri türü: Poster)
   
B42. M. Evecen, M. Koca, H. Tanak (2017) Analysis on Molecular Structure and Vibrational Spectra Of 5-Butylamino-3-Methyl-1-(Pyridin-2-Yl)-1h-Pyrazole-4-Carbaldehyde using Theoretical Approach Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress, September 6-10, 2017, Bodrum /Turkey (Bildiri türü: Poster)
   
B43. M. Koca, H. Tanak, A. Alaman Ağar, M. Orbay (2017) Experimental and Computational Studies of 4-Bromo-5-methoxy-2-((p-tolylimino)methyl)phenol Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress, September 6-10, 2017, Bodrum/Turkey (Bildiri türü: Sözlü)
   


C.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

C1. Yavuz Köysal, Hasan Tanak (2012) “Experimental and computational approaches to the molecular structure of 4-(4-methoxyphenethyl)-5-benzyl-2H-1,2,4-triazol-3(4H)-one monohydrate”.TUCr 2012, 3. Ulusal Kristalografi Toplantısı, 7-9 Haziran, İzmir. (Bildiri Türü: Poster)

D. Uluslararası Bilimsel Dergilerde Hakemlik

 • Journal of Molecular Structure
 • Microelectronic Engineering
 • Journal of Molecular Modeling
 • Spectrochimica Acta Part A
 • Physica B
 • Canadian Journal of Physics
 • Iranian Journal of Chemistry