Akademik Personel

Ad Soyad : AYŞİN ZÜLFİKAROĞLU
Fakülte : FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Personel türü : Akademik
Bölüm : KİMYA
Ünvanı : Dr.Ögr.Üyesi
E-Posta : aysin.zulfikaroglu@amasya.edu.tr
Dahili : 4699
Oda No :

1. EĞİTİM

ÖĞRENİM DÖNEMİ

ÜNİVERSİTE

ÖĞRENİM ALANI

2003-2009

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya / Doktora

1999-2002

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya / Yüksek Lisans

1994-1998

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Amasya Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği / Lisans

 

2. TEZLER

 

TEZİN ADI

Yüksek Lisans

Yeni Asimetrik Vic-Dioksim Ligantlarının ve Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması

Doktora

Bazı Hidrazonoksim Ligantlarının ve Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezlenerek Yapılarının Aydınlatılması

3. YAYIN BİLGİLERİ

Science Citation Index’e kayıtlı dergilerde yayınlanan 

9 -Zülfikaroğlu, A., Yüksektepe, Ç., Batı, H., . and Büyükgüngör, O., Experimental and computationalstudies of bis[bis(2furyl)glyoximato]nickel(II), Journal of Coordination Chemistry, 2012, 65(9), 1525-1538.

8- Tecer, E., Dege, N., Zülfikaroğlu, A., Şenyüz, N., Bati, H., N-(2,3-Dihydroxybenzylidene)Isonicotinohydrazide, Acta Cryst., 2010, E66, o3369–o3370.

7- Zülfikaroğlu, A., Yüksektepe, Ç., Batı, H., Çalışkan, N., Bis[N-(Isonitrosoacetophenone)-N'-Benzoylhydrazonato-k3O,N,N']Nickel(II) Dimethylformamide Disolvate Hemihydrate: Synthesis, Crystal Structure, and Spectroscopic and Electronic Properties1 Russian Journal of Coordination Chemistry, 2010, Vol. 36, No. 2, pp. 124–128.

6- Zülfikaroğlu, A., Yüksektepe, Ç., Batı, H., Çalışkan, N., Büyükgüngör, O., Synthesis, crystal structure properties of (Z)-N'-((E)-2-(Hydroxyimino)-1-phenylethylidene)isonicotinohydrazide. Journal of Structure Chemistry, 2009, Vol. 50, No. 6, pp. 1116-1170.

5- Zülfikaroğlu, A., Batı, H., Çalışkan, N., Yüksektepe, Ç., Büyükgüngör, O., [(2,4-Dinitrophenyl)hydrazono](phenyl)-acetaldehyde oxime monohydrate. Acta Cryst., 2007, E63, o582–o584.

4- Batı, H., Zülfikaroğlu, A., Taş, M., Andac, O. and Harrison, W. T. A., Bis[1-(2,6-dimethylanilino)propane-1,2-dione dioximato]nickel(II), Acta Cryst., 2005, E61, m2033–m2035.

3- Batı, H., Zülfikaroğlu, A., Taş, M., Çalışkan, N., Soylu, S., Andac, O. and Büyükgüngör, O., Bis[N-(2,6-dimethylphenyl)aminophenylglyoximato-κ2N,N’]nickel(II) dimethyl sulfoxide solvate, Acta Cryst. 2004, E60, m1334-m1336.

2- Zülfikaroğlu, A., Taş, M.,  Batı, H.,  Batı, B., The Synthesis and Characterization of Substituted Aminomethylglyoximes and Aminophenylglyoximes and their Complexes with Some Transition Metals,  Synthesis and Reactivity In Inorganic and Metal-Organic Chemistry, 2003, Vol. 33, No. 4, pp. 625-638.

1-Hokelek,T., Zülfikaroğlu,A., Batı,H., 1-(2,6-Dimethylphenylamino)propane-1,2-dione dioxime,  Acta Crystallographica Section E-Structure Reports Onlıne, Dec. 2001, Vol. 57, Part 12, pp. o1247-1249.


 

1.     

                   


                                                                                                                               

                  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

13- Hidroksi-N'-((E )-2-(hidroksiimino)-1-fenilethiliden)benzohidrazid Ligandının ve  komplekslerinin sentezi karakterizasyonu ve teorik hesaplamaları, Ayşin ZÜLFİKAROĞLU, Muğla 1-6 Ekim 2012.

12- (Z)-N'-((E)-2-( Hidroksimino)-1- Feniletiliden)Asetohidrazid  Ligandının ve Geciş Metal Komplekslerinin Sentezlenerek Yapılarının Aydınlatılması ve Teorik Hesaplamaları. Ayşin Zülfikaroğlu, Hümeyra Batı, Ciğdem Yüksektepe , Nuray Şenyüz III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, s 58, Çanakkale, 19-22 Mayıs 2011.

11- 2,2'-Furildioksimin Geciş Metal Komplekslerinin Sentezlenerek Yapılarının Aydınlatılması, Aysin Zulfikaroğlu, Hümeyra Batı ,Ciğdem Yüksektepe, Orhan Büyükgüngör, III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, s 187, Çanakkale, 19-22 Mayıs 2011.

10- Gram (+) ve Gram(-), maya ve fungal mikroorganizmalara hidrazonoksim türevlerinin antimikrobiyal etkileri, Kamil IŞIK, Fadime Özdemir KOÇAK, Ayşin ZÜLFİKAROĞLU, Hümeyra BATI, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli, 2010

9- İsonikotinik Asit (2-hidroksimino-1-feniletiliden)-hidrazid, Nikotinik Asit (2-hidroksimino-1-feniletiliden)-hidrazid Ligantlarının ve Metal Komplekslerinin Sentezlenerek Yapılarının Aydınlatılması, Ayşin Zülfikaroğlu, Hümeyra Batı, XXIII. Ulusal  Kimya Kongresi, Sivas, 16-20 Haziran 2009.

8- Benzoik Asit (2-Hidroksimino-1-Fenil-Ethiliden)-Hidrazid Ligantının Nikel(II) Kompleksinin Sentezi, Kristal Yapısı, Spektroskopik ve Termik Özellikleri Ayşin Zülfikaroğlu, Hümeyra Batı, II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P 30, Elazığ, 16-19 Mayıs 2009.

7- Benzoik Asit (2-hidroksimino-1-fenil-ethiliden)-hidrazid, Furan-2-karboksilik Asit (2 hidroksimino-1-fenil-ethiliden)-hidrazid Ligantlarının ve Metal Komplekslerinin Sentezlenerek Yapılarının Aydınlatılması, Ayşin Zülfikaroğlu, Hümeyra Batı, XXII Ulusal Kimya Kongresi ANP-39, Kıbrıs, 2008.

6- [N,N’-Etilenbis-(3-Metoksi-Salisilaldimin)] Ligandının Heterodinükleer Komplekslerinin Sentezlenmesi ve Yapılarının Aydınlatılması, Nuray Şenyüz, Hümeyra Batı, Ayşin Zülfikaroğlu ,Çiğdem Yüksektepe, Nezihe Çalışkan ve OrhanBüyükgüngör, XXII Ulusal Kimya Kongresi, ANO096P, Malatya, 2007.

5- [N,N’-Etilenbis-(3-Metoksi-Salisilaldimin)] Ligandının Heterodinükleer Komplekslerinin Sentezlenmesi ve Yapılarının Aydınlatılması, Nuray Şenyüz, Hümeyra Batı, Ayşin Zülfikaroğlu ,Çiğdem Yüksektepe, Nezihe Çalışkan ve OrhanBüyükgüngör, XXII Ulusal Kimya Kongresi, ANO096P, Malatya, 2007.

4- [(2,4-Dinitrofenil)Hidrazono](Fenil)-Asetaldehit Oxime Monohidrat Ligandının ve  Metal Komplekslerinin Sentezlenerek Yapılarının Aydınlatılması, Ayşin Zülfikaroğlu, Hümeyra Batı, Çiğdem Yüksektepe, Nezihe Çalışkan ve Orhan Büyükgüngör, XXII Ulusal Kimya Kongresi, ANO125P, Malatya, 2007.

3- Yeni Aminofenilglioksim Ligantlarının ve Co(II), Ni(II) ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezlenerek Yapılarının Aydınlatılması, Murat Taş, Hümeyra Batı, Ayşin Zülfikaroğlu, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, AN-P16, Konya, 257, 2002.

2- 1-(2,6-dimetilfenilamino)propan-1,2-diondioksim’in sentezi ve yapısının aydınlatılması, Tuncer Hökelek, Hümeyra Batı, Ayşin Zülfikaroğlu,  XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya, 2002.

1- Bazı Yeni Sübstitüe Aminometilglioksim ve Metal Kompleklerinin Sentezi ve Karekterizasyonu, Murat Taş, Hümeyra Batı, Ayşin Zülfikaroğlu, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, AN-S2, Konya, 196, 2002.    


                            


                                         


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

2- Theoretical Studies on Bis[bis(2-furyl)glyoximato]nickel(II), Ayşin Zülfikaroğlu Hümeyra Batı, Çiğdem Yüksektepe Ataol, Molecular Electronic Structure at Amasya, Amasya, TURKEY, 1-5 Sept. 2014.

1- Efficent Copper-Catalyzed Direct Amination of Aryl Halides Using PTC With New Ligands, Melek Gül, Ayşin Zülfikaroğlu, 7 th Eurasian Meeting On Heterocyclic Chemistry, p- 34, İstanbul, 17-21 June 2012.