Kısmi Zamanlı Olarak Çalışacak Öğrencilerimizin Dikkatine

“Kısmi Zamanlı İş Başvuru Formu”nu doldurup Fakültemize başvuru yapan Fakültemiz Öğrenci İşleri Tespit ve Değerlendirme Komisyonu ve Rektörlüğümüz tarafından çalışması uygun görülen öğrencilerimizin en geç 19/11/2019 tarihine kadar (saat 17:00) ilgili evrakları tamamlayarak Fakültemiz Öğrenci İşleri Birimine (mesai saatleri içinde) teslim etmeleri gerekmektedir.

İstenilen Belgeler:

1- 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2- Yeni Tarihli Öğrenci Belgesi

3- Sağlık Raporu (Sağlık Ocağından da alınabilir)

4- 1 Adet Vesikalık Fotoğraf

5- Banka IBAN Numarası (T.C Ziraat Bankası banka çıktısı) Sadece Hasap Numarası yeterli değildir.

6- Disiplin Cezası almadığına dair belge veya öğrenci Belgesinde bu durumu belirten yazı.

7- E-devlet kapısı üzerinden gerekli kişisel bilgiler girildikten sonra arama kısmına “PROVİZYON” yazılarak aratma işlemi ile müstehaklık bilgisine ulaşılır. İlgili link için tıklayınız. Bu sayfadan alınacak bir adet çıktı ilgili personele verilir.

 

Not: Fakültemizde Kısmi Zamanlı Çalışacak öğrencilerimizin listesine Fakültemiz Öğrenci İşleri Biriminden ulaşabilirsiniz.