Kalite Politikamız

 

Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi:

  1. İç ve dış paydaşlarımızın fakültemizden beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılamayı,
  2. Eğitim, öğretim,  araştırma imkanları ve idari süreçleri sürekli gelişen ve iyileşen,
  3. Kaynakları etkin, yerinde, hızlı ve verimli kullanmayı,
  4. Tüm kalite süreçlerinde etik ilkelere bağlılığı,
  5. Hatalardan ve kalitesiz işlerden kaynaklanan maliyetleri azaltmak
  6. Bilimsel çalışma ve araştırmalar çerçevesinde öğrenci merkezli etik davranışlara uygun bir eğitim anlayışını uygulamayı,
  7. Üniversite-sanayi işbirliği içerisinde sosyal sorumluluk projelerine, ağırlık vermek, çevreye duyarlı, iş sağlığı ve güvenliği projelerine önem veren çalışmalar yapmayı

kalite politikası olarak benimser.