Doç. Dr. Ahmet DURSUN'dan "Galapagos Serüveni" Konulu Sunum

      Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet DURSUN “DARWİN’İN İZİNDE, GALAPAGOS SERÜVENİ” başlıklı sunumu gerçekleştirdi. Doç. Dr. Ahmet DURSUN 28 Ocak- 1 Şubat 2018 tarihleri arasında Galapagos Adalarına gerçekleştirdiği gezi sırasında yaptığı gözlemleri, deneyimleri fakültemiz öğretim elemanları ile paylaştı.

 galapagos1

      Doç. Dr. Dursun, Galapagos adalarının oluşumu, Darwin’in adalarda yaptığı çalışmalar, adaların florası ve faunası ile ilgili bilgileri paylaştı. Adaların, soğuk su akıntıları ile sıcak su  akıntılarının kesiştiği yerde bulunduğunu, aynı zamanda  sıcak hava akımı etkisiyle iklimin dengelendiğini, böylece eşsiz bir mikroklima oluşturduğunu belirtti. Adalardaki endemik fauna ve flora elemanları hakkında bilgiler paylaştı.

 galapagos2

      Ahmet hocamız, adalardaki biyoçeşitlilik ve önemini belirttikten sonra egzotik türlerin yerel türler üzerine etkilerini de vurgu yaptı, özelikle insanlar tarafından taşınan kedi ve köpeklerin bazı türler üzerine yaptığı ve yapacağı olumsuz etkilere dikkat çekti.

galapagos3