Türk Dili ve Edebiyatı

               Edebiyat Anasayfa

               Bölümümüz, Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi seviyede kullanabilen, Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimi hakkında genel bilgi sahibi olan, eski harflerle yazılmış edebî metinleri okuma ve anlama yeteneğine sahip, folklorla ilgili derleme yapabilen, Türk dili ve edebiyatının herhangi bir alanında bilimsel yazı, tez ve proje hazırlayabilen bilim insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

                Bölümün amacı, Türkoloji'nin dünyada ulaştığı düzeye bağlı olarak başlangıcından günümüze
kadar Türk dili ve edebiyatı sahasına giren metinleri hem filolojik hem de edebî bakımdan değerlendirip incelemek, Türk kültürüyle bağını göz önünde tutarak akademik seviyede öğrencilere öğretmek, çağdaş Türk edebiyatını yakından izlemek, Türk dilini kullanım bakımından geliştirmek, bilimsel bakımdan bütün yönleriyle tanıtmaktır.

                Bölümümüzden mezun olan öğrenciler üniversitelerde araştırma görevlisi, özel okullarda öğretmen, arşivlerde uzman olabilmekte ve TRT'nin çeşitli birimlerinde görev alabilmektedirler.

                Bölüm, Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Halk Bilimi olmak üzere beş ana bilim dalından oluşmaktadır.

                Kuruluş aşamasından sonra hızla büyüyen bölümümüz, 10 öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisiyle akademik faaliyetlerini sürdürmektedir. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında I. Öğretim Programı öğrencilerini alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan bölümümüz, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında da II. Öğretim Programı öğrencilerini alarak gelişmesini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Mehmet Fatih KÖKSAL
 Bölüm Başkanı