Tarih

 Tarih Anasayfa

 

Tarihi Bölümü 2012 yılında kurulmuş, 2013-2014 öğretim yılında lisans programına öğrencilerini alarak birinci ve ikinci öğretim olarak lisans düzeyinde eğitim-öğretime başlamıştır. Kurulduğu yıldan bugüne kadar gerek öğretim üyesi gerekse öğrenci sayısını artırarak faaliyetlerini sürdüren bölümümüz, 2014-2015 öğretim yılından itibaren Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak Yüksek Lisans programı yürütmektedir. 2019-2020 öğretim yılı içinde Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde doktora programının başlaması planlanmaktadır.

Tarih Bölümü; Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı olmak üzere toplam 5 Anabilim Dalı'ndan müteşekkildir. Bölümümüz 2 Profesör, 5 Doçent, 3 Dr. Öğr. Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi ile eğitim-öğretim ve akademik faaliyetlerini sürdürmektedir.

Amacımız, Türk ve dünya tarihini bilimsel metot çerçevesinde bütüncül ve karşılaştırmalı bir yaklaşımla çağdaş teknolojilerden istifade ederek doğru ve tarafsız bir şekilde ortaya koymak, elde edilen verileri toplumun ve bilim dünyasının hizmetine sunmaktır Bu misyonla öğrencilerimize akademik tarihçilik prensiplerini öğreterek, tarih biliminin konularını bilimsel disiplin çerçevesinde inceleyebilecek, olaylara eleştirel ve mümkün olduğunca nesnel bakabilecek yetenek ve donanım kazandırmaya gayret edilmektedir.

Tarih, Türk ve dünya toplumunda barışçı ve hoş görülü bir anlayışı egemen kılmakta önde gelen bir role sahiptir. Tarih şuurunun toplumla buluştuğu noktada bütüncül bir dinamizm ortaya çıkmakta ve bu dinamizmin verdiği hareket kabiliyeti millet olabilmeyi sağlamaktadır. Öğrencilerimize bu sorumluluk duygusunu aşılamak, tarihî ve kültürel değerleriyle barışık, toplumuna hizmet etme arzusu içerisinde olan, meselelere dün, bugün ve yarın üçgeni çerçevesinde bakabilerek kökü mazide olan ati olma yolunda ilerleyen, fikri hür, vicdanı hür, çağdaş yöntemlerle kendini sürekli geliştirebilen nitelikli bireyler yetiştirmek temel görevlerimizden biridir.

Bölümümüz Ayrıca Atatürk'ün İnkılap anlayışının temeli olan "Muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak" ilkesine dayanarak, Türkiye'nin ve dünyanın bilim ve medeniyetine ciddi katkılar sağlamayı hedefleyen bir bölüm olmaya çalışmaktadır.

Bölümümüzden mezun olan öğrencilerden gerekli kıstasları sağlayanlar Araştırma Görevlisi, Okutman, Öğretim Görevlisi ve Uzman gibi akademik kadrolarda çalışabilecekleri gibi; TİKA, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Yurt Dışı Türkler Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, TBMM, Dışişleri Bakanlığı, Türk Kızılay'ı gibi birçok kurumda uzman olarak görev alabilmektedir. Bunların yanı sıra pedagojik formasyon almak suretiyle öğretmen olarak da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda çalışabilme, ayrıca özel sektörde kendilerini geliştirdikleri alanlarda kariyer yapma imkânına da sahiptirler. Bölüm mezunları gerekli şartları sağladıkları takdirde lisansüstü eğitimlerine de devam edebilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz Erasmus ve Mevlana programları vasıtasıyla dünyanın farklı üniversitelerinin bilgi ve birikimlerinden faydalanabilecek imkânları da bulabileceklerdir. Farabi Değişim Programı aracılığıyla da öğrenciler, yurtiçinde yüksek öğretim kurumları arasında bir veya iki yarıyıl süresince değişiklik yapma hakkından istifade edebileceklerdir.

Amasya'nın zengin tarihi geçmişi ve günümüzdeki tarihi ve kültürel dokusu öğrencilerimizin hem teorik hem de pratik anlamda tarihle bütünleşme ve kaynaşmalarına, tarihî olay ve olguları hissederek bölümü huzur içerisinde iştiyakla okumalarına katkı sağlayacaktır.

                                                                                                     Prof. Dr. Kemal POLAT

                                                                                                     Bölüm Başkanı