Ankara'da Üniversitemiz Merkezli Bir Çalıştay (1)

      Üniversitemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal tarafından hiçbir kurum-kuruluş desteği olmadan tamamen gönüllülük esasına göre yürütülen ve kısa adı MESTAP olan “Şiir Mecmualarının Sistematik Tasnifi Projesi Çalıştayı” Ankara’da yapıldı.

METSAP

         Konuyla ilgili bilgi veren Köksal şunları söyledi:

     “MESTAP Projesi henüz kuruluş aşamasında iken ilk çalıştayımızı Atatürk Kültür Merkezinin katkısıyla 2012 yılında yine Ankara’da Başkent Öğretmenevinde gerçekleştirmiştik. O zaman sadece bir tasarı konumunda olan MESTAP’ın bugün yürürlük aşamasına gelmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. MESTAP’ın özü şudur: Türkiye ve dünya kütüphanelerinde el yazması hâlinde yaklaşık 3 bin civarında şiir mecmuası vardır. Bu eserler, Türk edebiyatı tarihinin en önemli kaynakları arasındadır. Türk dilinin en seçkin örnekleri bunların arasında bulunduğu gibi bilinmeyen pek çok şairin şiirleri, bilinen şairlerin bilinmeyen şiirlerini bu mecmualarda bulabiliriz. Dahası, şiirlerden başka, macun-şurup tariflerinden yemek tariflerine, fal, tılsım, sihir gibi gizli ilimlerden dualara, tarih manzumelerine varana kadar akla gelen gelmeyen birçok bilgi bu mecmuaların sayfaları arasında yer alır. Mecmualar bir anlamda Türk milletinin kültürel tarih hafızasıdır. Bugüne değin bunca mecmuanın sadece yüzde biri kadarı akademik inceleme konusu yapılabilmiştir. Diğer mecmualarda ne olduğu ise tamamen meçhulümüzdür. İşte MESTAP Projesi, üniversitelerde yapılacak lisansüstü tezlerle bütün şiir mecmualarının içerik dökümü yapılarak bunun internet üzerinden bir veri tabanı programıyla bilim dünyası ve ilgililerin hizmetine sunmayı amaçlayan geniş kapsamlı bir projedir. Projenin yazılım programı bugün itibarıyla tamamlanmış ve web sayfası oluşturulmuştur. Çalıştayımızın esas konusu, alan çalışanlarına yazılım programının anlatılması ve onların görüş, tespit ve değerlendirmeleri doğrultusunda geliştirilmesi idi. Çalıştayın bu anlamda büyük başarıyla sonuçlandığını söyleyebilirim. İki gün dolu dolu oturumlarla süren ‘2. MESTAP Çalıştayı’na otuz iki üniversiteden on dört profesör, on yedi doçent, sekiz yardımcı doçent ve altı araştırma görevlisi, üç teknik eleman olmak üzere kırk beş öğretim elemanı katılmıştır. İki bilgisayar mühendisi, bir teknisyen ve sponsor firmanın üç temsilcisi de çalıştaya teknik destek vermişlerdir. Çok verimli geçen oturumların sonunda bütün katılımcılar MESTAP’a her bakımdan destek olacaklarını kaydettiler. Biz de bir sonraki toplantının MESTAP Projesi’nin bitiminde kapanış programı olması dileklerimizi ifade ettik.”

     MESTAP Projesi’nin merkezinin Amasya olduğunu kaydeden Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal, MESTAP’ın, Türkiye’nin birçok üniversitesinden öğretim elemanının iştirak ettiği Amasya Üniversitesi adresli bir proje olduğunu kaydetti.