Amasya Şairleri Bilim Şöleni Bildiriler Kitabı Yayımlandı

Fakültemiz ev sahipliğinde 4-6 Ekim 2018 tarihlerinden gerçekleştirilen Uluslararası Amasya Şairleri Bilim Şöleni Bildiriler Kitabı yayımlandı. Yirmi beş üniversiteden kırka yakın akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilen Bilim Şöleni sonrasında tam metinleri ulaştırılan 29 bildiri söz konusu kitapta yer aldı.

 amasya şairleri

2017 yılı içerisinde yine Fakültemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında “Kadın” Sempozyumu ile Uluslararası Amasya Sempozyumu tam metin bildirileri 2017 yılı sonunda yayımlanarak okuyucuların ve araştırmacıların istifadesine sunulmuştu. Söz konusu bilimsel toplantılar gibi Amasya Şairleri Bilim Şöleni Bildiriler Kitabı da Aralık 2018 itibariyle yayımlanmış oldu.

Bilim Şöleni Düzenleme Kurulu ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Köksal tarafından yazılan “Sunuş” yazısında şu ifadelere yer verdi:

Biz Amasya Üniversitesi olarak; üniversitelerin bölgesel değerlerin ortaya çıkarılması, tespiti, işlenmesi ve değerlendirilmesi noktasındaki sorumluluklarını biliyor ve bunu önemli bir misyon olarak benimsemiş bulunuyoruz. Bu anlamda sadece tarihî, edebî ve kültürel konularda değil, fizik, kimya, biyoloji gibi temel bilimlerde, teknolojide, sanayide, tarımda, sağlıkta vb. üniversitenin ilgi halesi içine giren bütün sahalarda halka dokunan, yerel dinamiklerle iş birliğini önemseyen, hizmet ve paylaşım odaklı bir bilimsel yaklaşımın temsilcileriyiz. Biz de bu sorumluluk çerçevesinde işlenecek konuları, sürekli “neler yapılabilir” kaygısıyla, arkadaşlarımızla yaptığımız fikir alış-verişleri sonucunda tespit ediyoruz. Amasya, bir kültür ve sanat şehri olarak tarihte hususiyle yetiştirdiği şairler, hattatlar ve musikişinaslarla öne çıkan bir şehir olarak temayüz etmiştir. İşe “şairlerle” başlayalım dedik. Bugün eski kudret ve haşmetinden eser kalmamış olsa da maziden taşıdığı muazzam bir şiir ve edebiyat alt yapısına sahip Amasya şehrine münhasır, geniş çaplı bir bilimsel etkinliğin günümüze değin yapılmamış olmasını bir eksiklik olarak tespit ettik ve Uluslararası Amasya Şairler Bilim Şöleni fikri buradan neş’et etti. Oldukça başarılı bildirilerin sunulduğu, heyecanlı oturumların yapıldığı Bilim Şölenimizin, elinizdeki kitapla ete-kemiğe de bürünmüş olmasından mutluluk duyuyoruz.

Editörlüğü Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL, Dr. Öğr. Üyesi Sibel MURAD ve Arş. Gör. Mevlüt İLHAN tarafından yapılan Uluslararası Amasya Şairleri Bilim Şöleni Bildiriler Kitabı’na aşağıdaki sayfadan ulaşabilirsiniz:

http://amasyasairleri.amasya.edu.tr/media/1733/bildiri_kitap.pdf