8.Türkoloji Semineri

       Fakültemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından gerçekleştirilen Türkoloji seminerleri devam ediyor.

       Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL ve bölüm öğretim elemanlarının katılımıyla fakültemiz dekanlık salonunda iki haftada bir yapılan seminerlerin sekizincisi, 22 Şubat 2017 Çarşamba günü gerçekleştirildi.

8.Kong

           Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülsüm TARAKÇI, ‘KÜÇÜK AĞA’DA YARIM KALAN ŞANLI TOKADIN HİKÂYESİ: ÇOLAK SALİH NİKO İLE HESAPLAŞIYOR’ başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

           Cumhuriyet dönemi sanatçıları içinde Türk tarihini konu alan romanlarıyla tanınan Tarık Buğra’nın, Küçük Ağa, Küçük Ağa Ankara’da ve Firavun İmanı romanlarında Kurtuluş Savaşı yıllarını ve yeni bir devletin kuruluş macerasını anlattığını söyleyen TARAKÇI, Buğra’nın gazetede tefrika halinde kalmış Çolak Salih Niko ile Hesaplaşıyor romanına dikkatleri çekti. Bu tefrika romanda Tarık Buğra’nın yukarıda adı geçen romanlarındaki gibi aynı konuyu ele aldığını ifade eden TARAKÇI, diğer romanlarda değinilmeyen noktaların bu tefrika romanda tamamlandığını belirtti. Bu tefrikanın göz ardı edilmesinin de yapılan ve yapılacak olan çalışmaları eksik bırakacağını söyledi. Sunumunda Çolak Salih Niko ile Hesaplaşıyor romanın Küçük Ağa, Küçük Ağa Ankara’da ve Firavun İmanı romanlarını hangi noktalarda tamamladığını anlatan TARAKÇI, kütüphanede gazete arşivleri arasında yok olmaya terk edilen bu tefrika romanın gün yüzüne çıkarılıp okurlara ulaştırılması gerektiğinin Türk edebiyatı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

8.kong2

            Katılımcıların keyifle takip ettikleri sunum, öneriler ve güzel temennilerle son buldu.

          Türkoloji seminerlerinin dokuzuncusu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Ayşegül KUŞDEMİR tarafından 8 Mart 2017 Çarşamba günü saat 13.00’te Fen-Edebiyat Fakültesi toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.